Förberedelser inför besöket

Allmänna förberedelser inför besöket

Skriv ner berättelse om ditt allmänna hälsotillstånd, din sjukdomshistoria i korta ordalag och vilka mediciner och vilka doser du använder, samt hur dessa är ordinerade.
Ta med dig om du har någon dokumentation, journalkopior, röntgen och utlåtanden om den aktuella sjukdomen, samt lista på dina aktuella mediciner.
Skriv ner om du har högt blodtryck, hjärtsjukdomar, diabetes, lungsjukdomar, astma och allergi. Har du eller har du haft cancer?

Fyll i Hälsodeklaration och besvarar frågorna så noggrant som möjligt. (Klicka på länken och välj ”spara som” för att ladda ned formuläret till din dator och skriv ut.)

Förberedelser inför besöket på grund av ledbesvär

Om ditt besök gäller ledsjukdomar, sjukdomar i ledbanden eller musklerna skriv gärna ned i korta ordalag vad har hänt, hur/när började besvären och samla information om gjorda utredningar, röntgen och tidigare operationer. Se ovan om Allmänna förberedelser. Fyll i Hälsodeklaration. Om du är sjukskriven skriv ner hur länge har du varit sjukskriven och vem är din sjukskrivande läkare.

Förberedelser inför besök på grund av nack- och ryggbesvär

Innan ditt besök, skriv ner din sjukdomshistoria i korta ordalag vad har hänt, hur/när började besvären och samla information om gjorda utredningar, röntgen och tidigare operationer. Se ovan om Allmänna förberedelser. Fyll i Hälsodeklaration. Skriv ner vilka mediciner och vilka doser du använder och hur dessa är ordinerade. Om du är sjukskrivenskriv ner hur länge har du varit sjukskriven och vem är din sjukskrivande läkare.

Om ditt besök gäller nack- och ryggsjukdomar önskar vi att du skriver ut frågeformuläret Allmänna frågor vid nack- o ryggbesvär och besvarar frågorna så noggrant som möjligt. (Klicka på länken och välj ”spara som” för att ladda ned formuläret till din dator och skriv ut.)