ACP/PRP

Autologt konditionerad plasma (ACP), även känd som autolog konditionerad plasma, är ett koncentrat av blodplättrikt plasmaprotein härrörande från helblod. Patienten tappas på en liten mängd blod (15 ml), blodet centrifugeras sedan för att avlägsna röda blodkroppar. Plasman injiceras sedan tillbaka i patientens skada.

ACP är ett relativt nytt sätt att behandla artros eller skador på muskler, senor och ligament. Med hjälp av autologt konditionerad plasma kan man både minska smärtorna i samband med artros och skynda på läkningen av skador i rörelseapparaten. Metoden har framgångsrikt först används på elitidrottare, men är i dag tillgänglig för alla patienter.

Kontakta Klinik4 för ACP/PRP-behandling.

ACP/PRP Behandling ingår inte i offentligt finansierad vård utan bekostas i sin helhet av patienten själv. Kostnad för de två första injektioner är 4 750 kr/st, den tredje injektionen kostar 3 500 kr. Ges ofta som 2 eller 3 injektioner med 2 – 4 veckors mellanrum.

Vanliga frågor och svar rörande ACP/PRP


Hur går en behandling till?

Behandlingen genomförs genom att läkaren/sjuksköterskan tar 15 ml blod från en ven i din arm, som vid ett vanligt blodprov. Därefter separeras plasman och blodplättarna (som innehåller tillväxtfaktorer) från blodet genom centrifugering. Slutligen injiceras plasman och blodplättarna med tillväxtfaktorerna i de områden man vill behandla, till exempel i knät vid knäartros.

Hur lång tid tar behandlingen vanligtvis?

Från det att man dragit blod till att man injicerar plasman tar det vanligtvis mellan 20 – 30 minuter.

Hur många behandlingar är nödvändigt?

För de flesta räcker det med 3 st behandlingar/år. Mellan varje behandling skall det gå 1 – 3 veckor. Vissa kan behöva en så kallad ”booster-dos” där man gör en 4:e injektion efter 6 – 8 månader. Det finns ingen gräns för antalet behandlingar som kan genomföras. Ansvarig läkare kommer att utforma ett behandlingsprogram baserat på patientens symptom och grad av artros.

Hur snabbt och vilka resultat bör man förvänta sig efter injektionerna?

Det är individuellt och beror på graden av artros och vilka symptom man upplever. De flesta upplever en symptomlindring efter första behandlingen.

Kan alla grader av artros behandlas?

Ja, PRP-behandlingen kan användas vid alla grader av artros. Dock kan resultaten skilja sig åt. Har man lätt till moderat artros är förutsättningarna bättre. Viktigt att tänka på är att man inte behandlar graden av artros, utan symptomen. Vissa som har grav artros kan ha färre symptom än de med moderat artros, det är alltså väldigt individuellt.

Hur länge varar behandlingen?

Behandlingsresultaten varierar, men de flesta studier visar på att det varar i cirka 12 månader, längre uppföljning har inte gjorts. Genom att kontinuerligt upprepa behandlingen man kan upprätthålla resultatet.

Vilka områden kan behandlas?

De vanligaste områden med starkast evidens är artros och tendinopatier (t.ex. tennisarmbåge, hälseneinflammation, hälsporre).

Vilka biverkningar kan förväntas?

  • Vid artros: Det finns väldigt få rapporterade fall om biverkningar med plasmainjektioner i leden.
  • Vid senskador: En viss ömhet/smärta kan kännas i 1 – 2 dagar i det drabbade området. Mindre blåmärken kan förekomma efter nålen.

Finns det något tillfälle då jag skall undvika denna typ av behandling?

Om du har, eller har haft någon typ av cancersjukdom.

Vad bör man tänka på innan ett besök?

Det är viktigt att dricka vatten inför din ACP/PRP-behandling. Drick gärna vatten ett par timmar innan besöket då uttorkning kan påverka din plasmanivå negativt. Undvika alkohol dagen före och samma dag som behandlingstillfället, då alkohol påverkar kroppens vätskebalans och kan leda till vätskebrist. Äter du t.ex. Ipren, Ibuprofen, Aspirin och liknande läkemedel bör du undvika dessa under hela behandlingstiden då de kan påverka tillväxtfaktorernas effekt negativt.

Varför skall jag välja PRP framför t.ex. kortisoninjektion?


Kroppseget

Man har på senare tid sett att kortisoninjektioner efter ett antal behandlingar kan ha en negativ effekt på brosk och senor/ligament. ACP/PRP är en produkt som är 100% kroppsegen. Inga kemiska ämnen tillförs, alltså finns ingen risk för allergiska reaktioner. Kroppsegna ämnen bryter inte ned din vävnad, utan tvärtom, de hjälper olika strukturer att läka och ge symptomlindring.

Prisvärt

Långvariga resultat och möjlighet att behandla flera områden samtidigt. Jämfört med andra behandlingar är priset lågt för liknande resultat. Många försäkringsbolag godkänner idag behandlingen.

Evidens

De senaste åren har många högkvalitativa studier, som påvisar goda resultat, publicerats.

Flexibelt

Kan användas i samband med sjukgymnastik och/eller annan fysisk aktivitet.

Så här går behandlingen till


Centrifug för separering av blodplättar och plasma