Läkarintyg/invaliditetsintyg

Vi utfärdar läkarintyg för de sjukdomar som vi utreder och behandlar. Intyg såsom Läkarutlåtande om hälsotillstånd (LUH) till Försäkringskassan eller intyg till Arbetsförmedlingen. Dessa intyg bör Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen beställa från oss. I så fall tar myndigheten kostnaden för intyget.

För invaliditetsintyg till olika försäkringsbolag, debiteras patienten skäligt arvode beroende på omfattningen av intyget. Kostnad 2.000 – 5.000 kr + moms 25%.

Sjukintyg till Försäkringskassan ingår i läkarbesöket och för det debiteras inte något extra.