Förberedelser inför besöket

Allmänna förberedelser inför besöket

Skriv ner berättelsen om ditt allmänna hälsotillstånd, din sjukdomshistoria i korta ordalag och vilka mediciner och vilka doser du använder, samt hur dessa är ordinerade. Ta med dig den dokumentation du har; journalkopior, röntgen och utlåtanden om den aktuella sjukdomen. Skriv ner om du har högt blodtryck, hjärtsjukdomar, diabetes, lungsjukdomar, astma och allergi. Har du eller har du haft cancer? Fyll i Hälsodeklaration och besvarar frågorna så noggrant som möjligt.

Förberedelser inför besöket – Ledbesvär

Om ditt besök gäller ledsjukdomar, sjukdomar i ledbanden eller musklerna skriv gärna ned i korta ordalag vad som har hänt, hur/när började besvären och samla information om gjorda utredningar, röntgen och tidigare operationer. Se ovan om Allmänna förberedelser. Fyll i Hälsodeklaration. Om du är sjukskriven, skriv ner hur länge har du varit sjukskriven och vem som är din sjukskrivande läkare.

Förberedelser inför besöket – ACP/PRP-behandling

Det är viktigt att hålla sig hydrerad. Drick gärna vatten ett par timmar innan besöket då uttorkning kan påverka din plasmanivå negativt. Undvika alkohol dagen före och samma dag som behandlingstillfället.
Äter du NSAID (Ipren, Ibuprofen, Aspirin m.fl.) bör du undvika dessa under behandlingstiden då de kan påverka tillväxtfaktorernas effekt negativt.

Förberedelser inför besöket – Nack- och ryggbesvär

Innan ditt besök, skriv ner din sjukdomshistoria i korta ordalag, vad som har hänt, hur/när började besvären och samla information om gjorda utredningar, röntgen och tidigare operationer. Se ovan om Allmänna förberedelser. Fyll i Hälsodeklaration. Skriv ner vilka mediciner och vilka doser du använder och hur dessa är ordinerade. Om du är sjukskriven, skriv då ner hur länge har du varit sjukskriven och vem som är din sjukskrivande läkare.

Om ditt besök gäller nack- och ryggsjukdomar önskar vi att du skriver ut frågeformuläret Allmänna frågor vid nack- och ryggbesvär och besvarar frågorna så noggrant som möjligt.

Klicka på knappen för att hämta dokumentet som PDF.
Välj sedan spara som för att ladda ned dokumentet, och skriv sedan ut.