Behandlingar ländrygg

Vi utreder och behandlar tillstånd i ländryggen. När du kommer till Klinik4 träffar du en specialist med lång erfarenhet av att utreda och behandla ortopediska sjukdomstillstånd. Känner du igen dig själv i beskrivningen nedan, tveka inte att kontakta oss.

Ländryggsbesvär är mycket vanliga och kan vara mycket smärtsamma. Smärtan påverkar förmågan till aktivitet och kan även oroa den drabbade mycket.
– "Kommer jag att bli bra och kommer jag att kunna vara aktiv och fortsätta mitt arbete."
Vi har gedigen erfarenhet av alla slags ryggbesvär och över 30 års erfarenhet av ryggoperationer. Vi gör bedömningar och handlägger ryggbesvären på bästa möjliga sätt.


Akut lumbago

Plötsligt uppkommen intensiv värk med krampande muskler i ländryggen. Rörelser både ökar och förvärrar symtomen och vila lindrar. Ryggmusklerna blir snabbt trötta. Besvären är oftast godartade och går över på 2 – 4 dagar. Besvären lindras bäst med värktabletter, t.ex. Alvedon och Ipren tillsammans, under några dagar kombinerat med försök att röra på sig omväxlat med vila.

Lumbago ischias

Smärta i ländryggen som ovan men även utstrålande smärta/domning något av benen. Går ofta över inom 1 – 2 veckor. I övrigt som ovan.

Långvarig ryggsmärta

Som ovan, beroende på smärtintensitet, smärtutstrålning till benet. Man brukar säga att om inte smärtan minskar på 4 – 6 veckor bör man undersökas av en läkare.

Diskbråck

Som ovan, men smärtan är mycket intensiv och smärtstillande mediciner har liten effekt. Diskbråck betyder att diskens (mellankotsskivans) yttre hölje buktar ut så att det kan uppstå en spricka i det yttre höljet. En del av diskens inre kärna kan ha pressats ut genom sprickan och ge tryck och irritation i ryggmärgskanalen och mot nerverna.
Utredning sker med hjälp av patientens beskrivning av smärtan. Klinisk undersökning och bedömningen av om nerverna är påverkade. Magnetkameraundersökning (MRT) där man bedömer hur ryggmärgskanalen ser ut, om det finns gott om plats i kanalen. Bedömning görs av diskbråckets storlek och om det påverkar nerverna. Beroende på dessa omständigheter avgör sedan specialistläkaren om det finns förutsättningar att diskbråcket läker ut utav sig själv eller om det finns behov av en operation och i så fall hur snart den bör göras. Läkaren gör även en bedömning om en operation har förutsättningar att ge ett bra resultat och därmed ge önskad lindring för patienten.

Spinal stenos

Är en vanlig ryggåkomma där ryggmärgskanalen blir smal beroende på olika faktorer. Ledbanden i ryggen kan bli tjockare med åren, benpåbyggnad runt de små kotlederna (facettlederna) och diskbuktningar som sammantaget ger trängsel och gör att signaltrafiken som gå i nerverna får störningar. När besvären blir omfattande ger det domning i benen, stumhet på baksidan av låren, svaghet i benen och begränsad gångsträcka till några 100 meter då bedömer specialistläkaren, precis som ovan, om förutsättningarna är goda för att patienten vinner på operationen.

Spondylolys, spondylolistes

Är ett medfött fel i ryggen som ofta ger sig till känna i 40-års åldern. Ibland kan detta ge symtom redan vid 9 – 10 års eller vid 20 – 25 års ålder. Symtomen kan vara ospecifik ryggsmärta och smärta till benen. Vid symtom kan det även ha uppkommit en kotglidning. Beroende på besvärsgraden bedömer specialisten, på samma sätt som för diskbråck, om detta skall opereras. Oftast görs en steloperation av den delen av ryggen där felet sitter. Det finns olika metoder för steloperationen, vilka inte tas upp här.

Åldersrelaterad kotglidning

Vid högre ålder kan det ske en kotglidning ofta i kombination med utveckling av skolios. Dessa tillstånd är besvärliga då det vid högre ålder ofta uppstår även andra sjukdomar. Man kan ha utvecklat benskörhet (osteoporos), vilken tillsammans med andra sjukdomar kan påverka riskerna med en eventuell operation. Då är ofta bästa behandling aktivitet, promenader och fysioterapi. Man kan prova att använda gånghjälpmedel som stavar, 1 – 2 kryckor eller rollator. Ibland kan även en stödjande korsett ge lindring.

Kronisk ländryggssmärta, SRS

Om ländryggssmärtan är mycket besvärande, kan SRS ha uppkommit i samband med diskdegeneration, diskbuktning eller diskbråck. Specialistläkaren kan då diagnostisera detta som en segmentell ryggsmärta, SRS. Ibland beskriver patienten att det känns som om ryggen går av vid minsta rörelse. Man upplever huggande smärta i ryggen. Ryggen blir trött och man kan inte lyfta eller bära någonting. Vid dessa tillstånd kommer specialistläkaren enligt samma diagnosmetod som för diskbråck (ovan), fram till om man eventuellt bör steloperera en del av ländryggen.


Inför besök hos oss

När du söker hjälp hos oss för nack- eller ryggbesvär ber vi dig alltid fylla i ett formulär, Allmänna frågor vid nack- och ryggbesvär, inför det första besöket.  Där frågar vi om ditt tillstånd och ber dig göra en självuppskattning. Ta en titt på sidan "Förberedelser inför besöket", där hittar du formuläret.

Illustration ur boken Anatomy of the Human Body (1918) av Henry Vandyke Carter och Henry Gray