Behandlingar höfter

Vi utreder och behandlar tillstånd i höfter. När du kommer till Klinik4 träffar du en specialist med lång erfarenhet av att utreda och behandla ortopediska sjukdomstillstånd. Känner du igen dig själv i beskrivningen nedan, tveka inte att kontakta oss.

Höftledsartros

Det brukar börja som smärta enbart vid belastning, t.ex. när man reser sig efter en stunds sittande. Senare kan man uppleva värk vid vila och en nedsatt förmåga att gå längre sträckor. Ett långt gånget höftledsartros leder ofta nedsatt rörelseförmåga och kan också ge sömnstörningar. Möjligheten finns också att artrosen leder till broskförlust och det kan ge benen en skillnad i längd. Behandlingen beror på hur långt framskriden artrosen är, det kan handla om allt från medicinering och anpassad aktivitet till operation. Hör med oss om vad som är bäst för just dig.

Medfödd missbildning

Detta kallar vi läkare för kongenitala missbildningar. Här är det svårare att ge en tydlig bild då det kan se ut och upplevas på många sätt. En sak är dock gemensam för alla som söker hjälp för detta är att också livsstils- och omgivningsfaktorer spelar in. Kontakta oss för rådgivning, vi kan hjälpa dig med undersökning, diagnostik, råd om levnadsvanor och enklare operationer. I svårare fall remitterar vi dig till kollegor på något av landets sjukhus.

Höftledsbrott

Att bryta höftbenet är något som drabbar många äldre personer, det uppkommer oftast genom fall. Det som hänt är att den drabbade fått en spricka i skelettet i lårbenshalsen eller i den övre delen av lårbenet. Prognosen för den som råkar ut för höftledsbrott är god, men som alla benbrott spelar brottets art, den egna hälsan och konditionen in.

Hur känner du igen ett höftledsbrott?
  • Ont i ljumsken och/eller en strålande smärta ut i låret ner mot knät
  • Svårt att resa sig på grund av smärta
  • Smärta när du rör eller stödjer på benet
  • Ibland ingen smärta förrän du börjar gå

Här är det viktigt att förstå att även om du kan gå bör du uppsöka vård omedelbart. Det som kan hända vid höftledsbrott är att om du belastar brottet kan benet gå av helt och rehabilteringen tar mycket längre tid.

Illustration ur boken Anatomy of the Human Body (1918) av Henry Vandyke Carter och Henry Gray