Behandlingar armbågar

Vi utreder och behandlar tillstånd i armbågar, som t.ex. Epikondylit och tennisarmbåge. När du kommer till Klinik4 träffar du en specialist med lång erfarenhet av att utreda och behandla ortopediska sjukdomstillstånd. Känner du igen dig själv i beskrivningen nedan, tveka inte att kontakta oss.

Lateral epikondylit

Lateral epikondylit, eller tennisarmbåge som vi brukar kalla det i vardagligt tal, är ett vanligt smärttillstånd där smärtan utgår från muskelfästet på armbågens utsida. Tillståndet har sitt namn från idrottsvärlden, där i princip 50 % av alla tennisspelare någon gång drabbats. Vanligen drabbar det mest personer vars arbete omfattar repetetiva rörelser med tunga verktyg. Det uppkommer när handledens sträckmuskulatur belastats så hårt upprepade gånger att skador på senan ger den drabbade ett ihållande smärttillstånd. Symptomen känns tydligt även vid lyft av lätta föremål som t.ex. ett mjölkpaket eller när man skall vattna blommor.

Detta tillstånd kan självläka, men mycket ofta kan det dröja upp till ett år innan man är helt besvärsfri. Det är också svårbehandlat i akutskedet och då är det endast smärtlindring som står till buds.

Viktigt om man drabbas är att undvika de aktiviteter som utlöste tillståndet. Dock är inte vila lösningen, utan den drabbade senan måste stimuleras. Ett epikondylitbandage kan vara en lösning för att lindra problemen för de värst drabbade, även ett kirurgiskt ingrepp under lokalbedövning.

Tennisarmbåge

Tennisarmbåge är en överbelastningsskada på senfästena på armbågens utsida. Den kännetecknas av smärta på armbågens utsida då musklerna som lyfter handryggen belastas, kan även vid större besvär smärta även vid vila och i värsta fall bli problem att helt räta ut armbågen. Prognosen är god, men kan ändå bli långvariga. Vila är vår första ordination, men kvarstår besvären kan även ett kirurgiskt ingrepp rekommenderas.

Illustration ur boken Anatomy of the Human Body (1918) av Henry Vandyke Carter och Henry Gray