Behandlingar

På Klinik4 behandlar vi besvär i rörelseapparaten; i muskler, senor och leder, samt i nacken och i ryggen

patient ligger på operationsbord, läkare i skyddsmundering tvättar händerna i ett rum utanförLäkarna på Klinik4 har gedigen och lång erfarenhet. Grunden för all medicinsk vård är diagnostik och bedömning av vilken behandling patienten bäst kan tillgodogöra sig. Därför är patienten alltid i centrum för bedömningen. Patientens egen sjukdomsberättelse är av central betydelse och av yttersta vikt för diagnosen. Vi ber dig därför alltid att förbereda dig inför det första besöket, så att du kan kort och koncist redogöra vad som har hänt och hur sjukdomen började. Med utgångspunkt från din berättelse, dina journalkopior, din medicinering och vår undersökning tar vi ställning till om det sedan behöver göras några ytterligare undersökningar eller utredningar. Allt detta lägger grunden för vår diagnos när vi föreslår en lämplig behandling och åtgärd, och slutligen diskuterar med dig.

Vi kallar metoden vi arbetar efter Klinik4s Trappstegmodell, med syftet att alla våra behandlingar av sjukdomar i rörelseapparaten skall minska smärtan, förbättra funktionen och i slutändan leda till en bättre livskvalité för våra patienter.

Här intill hittar du alla de behandligar vi utför. Kom ihåg att de flesta behandlingar görs under Vårdavtal Ortopedi och vi kan ta emot nya patienter med remiss från husläkare. Vi vill att du då är utredd med nödvändiga röntgen- och eventuella MRT-undersökningar, samt att i förekommande fall behöver vi ta del av dina laboratorieundersökningar. Du är välkommen att beställa en besökstid via vårt kontaktformulär eller på telefon 08 - 710 4060. Om du mailar oss, berätta då gärna om dina besvär, vad som är gjort och vad du anser om det.