Behandlingar knäleder

Vi utreder och behandlar tillstånd i knäleder. När du kommer till Klinik4 träffar du en specialist med lång erfarenhet av att utreda och behandla ortopediska sjukdomstillstånd. Känner du igen dig själv i beskrivningen nedan, tveka inte att kontakta oss.

Knäledsartros

Det brukar börja som smärta enbart vid belastning, oftast på insidan av knät. Senare kan man uppleva en nedsatt förmåga att gå längre sträckor och en felställning i knäleden. Till skillnad mot höftledsartros ger ofta knäledsartrosen sällan smärta vid vila. Möjligheten finns också att artrosen leder till tydlig formförändring av knät. Behandlingen beror på hur långt framskriden artrosen är, det kan handla om allt från medicinering och anpassad aktivitet till operation. Hör med oss om vilken hjälp du behöver.

Ligamentskada i knäleden

I knäleden finns många ledband (ligament) som ger knät stabilitet. Skador på dessa ligament orsakas oftast av idrott där skenbenet vinklats felaktigt. Inte helt ovanligt vid en ligamentsskada i knäleden har man fått andra skador parallellt, t.ex. skada på menisken (se nedan). Skadan är oftast mycket enkel att diagnosticera, i några fall kan det vara aktuellt med röntgen. Vid en säker eller misstänkt avslitning av ledbandet kan det hänt att du reddan blivit remitterad till oss, då bedömer vi om det r aktuellt med operation.

Skadad menisk

Oftast orsakad genom vridning av knät eller en landning efter ett hopp. I vissa fall ett långsamt förlopp som leder till en skadad menisk. Du upplever kanske en mindre knäsvullnad, ömhet i knät, huggsmärtor eller t.o.m. låsningar. En undersökning omfattar ofta röntgen och på yngre personer med smärta över längre tid ordinerar vi ofta operation.

Illustration ur boken Anatomy of the Human Body (1918) av Henry Vandyke Carter och Henry Gray