Barnortopedi

Vi utreder och handlägger barnortopediska tillstånd, som t.ex. kontroll av frakturer, ryggproblem, skolioser, Schlatter och andra tillväxtproblem såsom epifysiolyser, Perthes sjukdom, benlängdsskillnader. När du kommer till Klinik4 träffar du en specialist med lång erfarenhet av att utreda och behandla ortopediska sjukdomstillstånd. Vår arbetsmetod följer en modell som vi vet också passar barn, vi lyssnar på våra patienters berättelser som en viktig del i diagnostiseringen. För ett barn som kommer till oss kan det vara första besöket hos en doktor, därför är vårt bemötande kanske avgörande för hur barnet kommer att uppfatta sjukvård resten av livet. Kontakta oss, vi kan hjälpa er.

Kontroll av frakturer

Det finns mycket som skiljer barns skelett från vuxnas, och ju äldre barnet blir desto mindre blir skillnaden. Barn kan vid fall råka ut för frakturer. Har olyckan varit framme behöver detta växande skelett tas om hand med kunskap och erfarenhet. Oftast bör det omhändertas akut och då hänvisar vi patienterna till Astrid Lindgrens Barnsjukhus (ALB) vid Karolinska Solna. Uppföljning och fortsatt kontroll kan ske hos oss.

Ryggproblem

Ryggbesvär är inte så vanliga hos barn, men kan förekomma speciellt hos lite äldre barn och ungdomar. Besvären kan komma från idrott eller annan fysisk aktivitet. Oftast är ryggbesvär hos barn tillfälliga. Men om barnet klagar över återkommande eller smärta som inte vill ge sig, då skall du söka vård.

Skolios

Skolios innebär att ha en sned ryggrad, ofta är snedheten S-formad. Lindrig skolios ger sällan problem längre fram i livet. En kraftig skolios å andra sidan kan leda till betydande ryggbesvär. Skoliosen utvecklas oftast vid tillväxtspurt i vid 9 – 10 års åldern till yngre tonåren. Om skolhälsovården ser en skolios de anser behöver undersökas kommer de att skriva en remiss till en ortoped. Ortopeden följer utvecklingen tills man har avslutat sin längdtillväxt, därefter ökar inte skoliosen och man kan avsluta uppföljningen och kontrollerna. Om skoliosen visar tendens att öka då kan det bli fråga om behandling och även ibland operation av skoliosen.

Schlatter

Schlatters sjukdom är en inflammation och svullnad i lårmuskelns senfäste beläget på en knöl några centimeter under knäskålen. Problemen kan komma mellan åtta och femton års ålder. Schlatter är vanligt när man vuxit snabbt och under tiden ansträngt knäna vid t.ex. idrott. Vila är alltid den första rekommendationen, avstå från träningen en tid om du idrottar. Vanligast är att det går över av sig själv, men vid allvarligare problem sök upp en barnortoped.

Tillväxtproblem

För barn med upplevd för kraftig eller för svag tillväxt kan det finnas olika orsaker. Men kom ihåg att barn växer olika snabbt, vid olika tider och tillväxten sker ända upp i puberteten. Ofta behöver vi göra flera mätningar av barnet innan vi kan diagnostisera det som en avvikelse. Vid utredning av eventuella sjukdomstillstånd krävs det flera mätningar och dessutom föräldrarnas längd ingår i bedömningen. En av de vanligaste tillväxtproblem kan vara att man har olika längd på benen.