Behandlingar handleder och händer

Vi utreder och behandlar tillstånd i handleder och händer. När du kommer till Klinik4 träffar du en specialist med lång erfarenhet av att utreda och behandla ortopediska sjukdomstillstånd. Känner du igen dig själv i några av beskrivningarna nedan, tveka inte att kontakta oss.

Artros

Artros är ett sjukdomstillstånd i leder och drabbar många redan från 50-årsåldern, så många som hälften av alla i åldern över 70 lider av artros. Vanligast är det att få artros i knä, höft, fingrar och ryggrad, men alla kroppens leder kan drabbas. Undersökningen kan omfatta röntgen, men då inte all artros kan hittas med röntgen är både journaler och patientens egen berättelse om problemet viktigt. Behandling alltfrån sjukgymnastik, Kortisoninjektion till ortopedisk behandling/operation.

Karpaltunnelsyndrom

Detta uppstår på grund av att den nerv som går i karpaltunneln i handleden kan få det för trångt. Trängseln ger upphov till domningar och ibland värk som följd.

Det kan finnas olika orsaker bakom trängseln i karpaltunneln. Trängseln kan uppstå spontant, alltså att orsaken inte går att avgöra. Det rör sig ofta om vätska som samlas i vävnaderna och att det ökar trycket på nerven. Den kan också orsakas av ett trauma mot handloven och därmed kan trängsel uppstå i karpaltunneln, antingen på grund av förändrad anatomi eller en kvardröjande svullnad eller infektion som ökar trycket. Andra orsaker kan vara reumatism, diabetes eller t.o.m en arbetsskada efter arbete med vibrerande verktyg.

Vanliga behandlingar är allt från ett handledsstöd till s.k. karpaltunnelklyvning, Handledsstöd ordineras för lindrigare fall tillsamans med tydliga råd om ergonomi hur man förändrar sina aktiviteter. Karpaltunnelklyvning är en enkel operation som görs uder lokalbedövning.

Ganglion

En ganglion är en senknuta eller vätskefylld bula som bildas vid en led. Den vanligaste platsen att få en senknuta är ovanpå handen (eller foten). Den kan vara allt från ärtstor till några centimeter i diameter. Ganglion är fyllda med ledvätska, en ofarlig ganglion försvinner av sig själv inom några veckor. Du har kanske också hört benämningen mukös cysta, det är en ganglion ovanpå den yttersta ledet på ett finger. Dessa ganglion är vanligast hos äldre och kan vara kopplat till artros.

En ganglion kan i vissa fall inte vara alls öm, i andra fall kan den göra ont och påverka handens rörlighet. Vanligtvis försvinner en ganglion om man tar det lugnt och inte belastar handen en tid. Om den orsakar besvär ska man uppsöka läkare som kan punktera och dränera den. Injektion med kortison är också en vanlig behandling. Om du får tillbaka besvärliga senknutor kan de behövas opereras bort.

de Quervains sjukdom

Kallas också Morbus de Quervain och är en lokal inflammation som smärtar och ibland kan ge en svullnad på handledens översida. Orsaken kan vara ovan repeterande rörelser med handleden och tummen som ger inflammationen. Inte helt ovanligt att nyförlösta kvinnor och kvinnor i övergångsåldern drabbas. Behandling är i vissa fall en steroidinjektion i den drabbade handleden. I vissa fall kan en operation med lokalbedövning behövas.

Dupuytrens kontraktur

Det börjar ofta som en knuta i handflatan som iblad ger en ömhet. Ömheten kan gå bort efter ett halvår till ett år. Knutan kan sedan fortsätta ut i ett finger och det kan bli svårt att stäcka fingret, ta på sig handskar eller stoppa handen i byxfickan. Det som hänt är att bindeväven under huden tjocknat och det finns flera metoder att använda för operation.

Trigger finger

Om ditt finger låser sig eller att det knäpper i fingret kan du ha drabbats av trigger finger, i bland kan det också smärta när du försöker sträcka ut fingret. En inflammation uppstår när senorna i handen inte glider som de ska i senskidorna. Orsaken kan vara överansträngning, reumatisk sjukdom, diabetes och vissa fall medfött. I många fall går det över av sig själv när inflammationen lagt sig. Trigger finger bör dock tas på allvar och du bör uppsöka en läkare om du har återkommande problem. Behandling kan vara allt från kortisoninjektioner för att minska inflammationen, att ha det drabbade fingret i en skena till operation.

Illustration ur boken Anatomy of the Human Body (1918) av Henry Vandyke Carter och Henry Gray