Behandlingar axlar

Vi utreder och handlägger tillstånd i skuldror och axlar, som t.ex. rotatorcuff syndrom, supraspinatus tendinit, impinchement, AC-leds artros och humeroscapularleds artros. När du kommer till Klinik4 träffar du en specialist med lång erfarenhet av att utreda och behandla ortopediska sjukdomstillstånd. Känner du igen dig själv i någon av beskrivningarna nedan, tveka inte att kontakta oss.

Rotatorcuff syndrom

En rotatorcuff syndrom drabbar axelleden. Med en frisk axelled kan du röra din arm mycket fritt, lyfta armen framåt, bakåt och åt sidan, samt rotera överarmen utåt och inåt. Axelleden utgår från en kapsel med flera muskler, senor och en ledkapsel. Ledkapseln bir allt skörare med åldern och om du ramlar och tar emot fallet med en rak arm kan du få en reva i kapseln, denna reva kallas rotatorcuff. Unga människor kan också drabbas av rotatorcuff vid idrottsutövning eller vid en olycka på cykel eller sparkcykel. Det tydligaste symptomet är smärta i axelleden. Den som drabbas av rotatorcuff syndrom får sällan större problem med rörligheten, utan det är smärtan som är problemet. Viktigt här är inflammationsbekämpning, smärtlindring och rörelseträning.

Supraspinatustendinit

Supraspinatustendinit innebär att supraspinatusmuskelns sena har blivit inflammerad och uppstår ofta genom överansträngning eller en skada. Resultatet blir att det gör ont att lyfta armen uppåt och utåt från kroppen. Den inledande sjukdomsfasen, inflammationen, går över på några dagar och är en del i läkeprocessen. Men efteråt gör vävnadsförändringar och värken det besvärligt och märks tydligast på ut- och framsida av axeln, smärtan kan också stråla ner i överarmen. Kom ihåg att prognosen är god men du bör söka vård för behandling. Vi kan hjälpa dig med diagnos, behandling och i särskilda fall operation.

Impinchement

Impinchement eller impingementsyndrom är den vanligaste orsaken till axelsmärtor hos äldre, men kan också drabba yngre kvinnor. Vanliga symptom är smärta på axelns framsida, nattlig smärta eller vilovärk när man sover på axeln. Ett typsymptom är smärta då man vattnar blommor, handens och axelns rörelse tillsammans skapar obehaget. Problemet är behandlingsbart, men om du arbetar i en snabbköpskassa eller utför liknande arbete skall detta undvikas. Går att behandla med injektioner, t.ex. Xylocain, och vila, i särskilda fall operation.

AC-leds artros

I likhet med all artros ökar AC-leds artros med stigande ålder och drabbar ofta flera leder samtidigt. AC-leds artros kan också vara del i en reumatisk sjukdom och uppstå efter en fraktur, fallskada eller belastande arbete (t.ex. vid arbete med vibrerande verktyg). Kan ingå som en del av impingement-/rotatorkuffsyndrom. Behandling alltfrån sjukgymnastik, Kortisoninjektion till ortopedisk behandling/operation.

Humeroscapularleds artros

Smärta vid belastning av axeln, värk i vila, stelhet, minskat rörelseomfång, smärta vid vissa ställningar och svullnad i axelled är alla tecken på humeroscapularleds artros. Likaså är en minskad muskelstyrka och muskelvärk runt leden också tecken på samma sak. Behandling, se AC-leds artros.

Illustration ur boken Anatomy of the Human Body (1918) av Henry Vandyke Carter och Henry Gray