Behandlingar fotleder

Vi utreder och behandlar tillstånd i fotleder. När du kommer till Klinik4 träffar du en specialist med lång erfarenhet av att utreda och behandla ortopediska sjukdomstillstånd. Känner du igen dig själv i beskrivningen nedan, tveka inte att kontakta oss.

Artros i fotleden

Den här formen av artros kan vara mycket smärtsam och begränsa rörligheten. Artros i fotleden kan ge sig tillkänna på många olika sätt. Vanligaste är smärta vid gång eller löpning, ofta upplever man stelhet i samband med aktiviteten. Vidare kan man uppleva att fotleden blir svullen. Problemet kommer av att brosket i fotleden slitits ut. Vid artros med mycket symptom är oftast en steloperation en bra lösning för att behandla smärtan. Mjuka förband för fötterna är en lösning när man inte vill genomgå operation eller har andra tillstånd som försvårar ett ingrepp.

Bruten fotled

Fotledsfrakturer kan uppkomma genom en vridning eller slag mot själva fotleden. Orsakerna kan vara många, trafikolycka, fall från hög höjd, snedsteg i terräng är några exempel. När vi bedömer en bruten fotled är det viktigt att förstå förloppet, den kraft som påverkade foten och fotens riktning kan berätta om vad som hänt vid själva frakturen. Ofta är en operation lösningen med en längre konvalsens. I akuta fall uppsöker du sjukhus.

Osteochondrit

Det kallas det när en liten skärva lossnat eller slagits loss på en del av fotleden. Det kan uppkomma utan någon tidigare skada, men vanligtvis föregås det av flera vrickningar. Du märker det som smärta i fotleden, ibland som låsningar om skärvan är lös. Vid undersökning är röntgen av den skadade fotleden ett måste. Behandlingen omfattar i första hand operation för att ta bort den skadade/lösa skärvan. I andra hand ytterligare operation om den första inte ger önskad smärtlindring, då för att transplantera ben och/eller brosk till den skadad ytan. I vissa fall kan det också bli aktuellt med en steloperation.

Illustration ur boken Anatomy of the Human Body (1918) av Henry Vandyke Carter och Henry Gray