dr Kamran Alavi – Ortoped och ryggkirurg

Medicinskt ansvarig läkare inom Vårdval ortopedi. Överläkare.

Utbildning

Läkarutbildning vid Uppsala universitet
Leg. läkare 1996
Utbildning inom ryggkirurgi 2000-2010 på Uppsala Akademiska Sjukhus

Arbete

Sex års erfarenhet som läkare och ryggkirurg utomlands

Specialist i ortopedi sedan 2001

foto/porträtt dr Kamran Alavi
foto av namnskylt till dr Kamran Alavis mottagningsrum