undersköterska Therese Ölvebäck

Operationsansvarig

Utbildning

Examinerad undersköterska 1996

Arbete

20-årig erfarenhet av operation och sterilteknik
Operationsansvarig på Skärholmens Ortopedmottagning/Klinik4

foto/porträtt undersköterska Therese Ölvebäck
foto av undersköterska Therese Ölvebäcks namnskylt