undersköterska Linda Karlsson

Verksamhetschef Vårdval ortopedi

Utbildning

Examinerad undersköterska 1994

Arbete

Arbetat inom ortopedi sedan 1999 med bl.a. multitrauma och akutmedicin
Administrationsansvarig på Skärholmens Ortopedmottagning

foto/porträtt undersköterska Linda Karlsson
foto av undersköterska Linda Karlssons namnskylt