dr Sven Byström – Ortoped och ryggkirurg

Överläkare

Utbildning

Läkarutbildning vid Uppsala universitet
Disputerad 1991
Medicine doktor inom muskelfysiologi på Karolinska Institutet

Arbete

Över 20 års erfarenhet av ryggkirurgi

Specialist i ortopedisk kirurgi 1985

foto/porträtt dr Sven Byström
foto av namnskylt till dr Sven Byströms mottagningsrum