dr Hannu Määttänen – Ortoped och ryggkirurg

Verksamhetsansvarig, överläkare. Specialist i ortopedisk kirurgi.

Utbildning

Karolinska Institutet i Stockholm, 1973–1980

Arbete

Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, 1980–2000
Sabbatsberg Närsjukhuset, 2000–2002
Ryggkirurgiska Kliniken i Strängnäs, 2002–2003
Proxima Nacka Närsjukhus, 2003–2008
Ortopedkliniken Capio St Görans sjukhus, 2008–2009
Ortopedkliniken Centrallasarettet i Västerås, 2009–2012

Arbetat med ryggkirurgi sedan 1984
Specialist i ortopedisk kirurgi sedan 1987

foto/porträtt dr Hannu Määtänen
foto av namnskylt till dr Hannu Määtänens mottagningsrum