Om oss

Dr Jonas Bergström – MD., Ph.D.

 

Överläkare, är specialist i ortopedi sedan 1994. Disputerade 2006 på avhandling om Opioida receptorer i rörelseapparaten. Han har bred erfarenhet inom ortopedi och barnortopedi. Erfarenhet att arbeta med trauma och ryggkirurgi samt barnortopedi och deformiteter, vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Akademiska sjukhuset i Uppsala. Medicinskt ansvarig inom vårdval ortopedi.

Dr Marjut Sohlman Carlström – MD., M.B.A.

 

Överläkare, är specialist i ortopedi sedan 2000 med bred erfarenhet av behandling av olika problem i rörelseapparaten (muskler, leder, skelett) ortopedi. Hon har utbildat sig till läkare på Karolinska Institutet och specialistutbildning i ortopedi på Karolinska sjukhuset. Hon har även ledarskapsutbildning från Handelshögskolan

Linda Karlsson – Undersköterska

Dr Hannu Määttänen – ortoped och ryggkirurg

 

Verksamhetschef, verksamhetsansvarig inom ortopedi och ryggkirurgi.
Överläkare. Specialist i ortopedisk kirurgi med 30 års erfarenhet av ryggkirurgi.

Driftsform:
Privat, Vårdavtal

Våra samarbetspartners:
Stockholms Läns Landsting
1177 Vårdguiden
På uppdrag av SLL